Dożynki Gminne w Podgórzynie

W dniu 27 sierpnia b.r. Przewodniczący Rady Nadzorczej dr inż. Tadeusz Sobczyński oraz Prezes Zarządu Małgorzata Czarniak uczestniczyli w uroczystościach dożynkowych. Burmistrz Żnina wręczył Pani Prezes statuetkę - wyróżnienie dla Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "Rolnik" za wkład w rozwój rolnictwa w Gminie Żnin.