Rada Nadzorcza

Radę Nadzorczą tworzy pięć osób:

  • przewodniczący - dr inż. Tadeusz Sobczyński
  • z-ca przewodniczącego - Janusz Chudzik
  • członkowie - Małgorzata Sobczak, Karolina Ziętek, Fabian Heinich

Przewodniczący Rady Nadzorczej

dr inż. Tadeusz Sobczyński

Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Stopień doktora uzyskał w 1988r. Wykładowca w Katedrze Ekonomiki Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej, Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych i popularnych. Doświadczony trener-edukator, uczestnik licznych projektów krajowych i zagranicznych. Współpracował z Funduszem Współpracy, Zespołem ds. Rozwoju Wsi w projekcie szkoleniowym Kształcenie liderów wiejskich oraz w zespole realizującym Program Wspomagania Grup Producentów Fundacji Wspomagania Wsi. Uczestnik projektu Leonardo da Vinci pt. System szkoleń dla rolników i doradców ekonomicznych z rachunkowości gospodarstw rolniczych. Od 2004r. ekspert, wykładowca i szkoleniowiec w programach SAPARD. Członek założyciel Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego "PARTNER" w Bydgoszczy oraz członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Żonaty, troje dzieci. Hobby: prowadzenie gospodarstwa rolnego, szachy.