Handel artykułami masowymi

Skład opałowy mieszczący się przy ul. Kl. Janickiego 23 w Żninie oferuje wysokiej jakości polski węgiel. Klienci otrzymują rzetelną informację na temat jego wartości energetycznej i miejscu wydobycia. Utrzymywana od lat wysoka jakość, pozwala nam skutecznie konkurować z innymi podmiotami trudniącymi się obrotem opałem, których wciąż na rynku przybywa. Oprócz węgla oferujemy w sprzedaży także piasek, żwir i butle z gazem.