WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

28 maja 2015 roku odbyliśmy kolejne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie i ze względu na dobrą frekwencję było zdolne do podejmowania uchwał.

Spółdzielcy wysłuchali sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej a także opinii lustratora Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni SCh w Warszawie. Do poddawania się lustracji raz na 3 lata zobowiązuje nas prawo spółdzielcze. Po sprawozdaniach członkowie udzielili skwitowania poszczególnym członkom Zarządu za działalność w 2014 roku.

Nasze zebranie odwiedził Burmistrz Żnina pan Robert Luchowski, który w ciepłych słowach ocenił naszą Spółdzielnię i życzył sukcesów w kolejnych latach.

 

Zapisz

MAMY JUŻ 110 LAT

Szanowni Państwo!

Wkroczyliśmy w rok, w którym będziemy obchodzić 110-lecie naszej działalności. Ponieważ nie jest znana dokładna data powstania Spółdzielni "Rolnik", to organizację uroczystości planujemy na lipiec - miesiąc, którego 1 dzień jest ustanowiony Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości. Tą drogą chciałem podziękować przede wszystkim Państwu, naszym Klientom, że jesteście z nami. Bez Was nasza działalność byłaby bezcelowa. Dziękuję również wszystkim pracownikom za wkład włożony w rozwój naszej Spółdzielni. Ze względu na prawa rynku, nie zawsze możemy ten trud dostatecznie wynagrodzić. Dziękuję również byłym pracownikom - naszym emerytom za włożony wysiłek w budowanie Spółdzielni i za to, że ciągle interesują się losem firmy, w której często spędzili całe swoje zawodowe życie. Wreszcie, co najistotniejsze, dziękuję wszystkim członkom Spółdzielni, Radzie Nadzorczej, za chęć tworzenia coraz mocniejszej i nowocześniejszej firmy i wytrwałość w oczekiwaniu na efekty. Bądźcie wszyscy Państwo z nami, nie zapominajcie o jubilacie a my obiecujemy dołożyć wszelkich starań, żebyście swoich wyborów nie żałowali.

Serdecznie pozdrawiam

Grzegorz Smytry

 

Zapisz