WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

24 maja 2017r. członkowie SR-H "ROLNIK" spotkali się w restauracji "PARKOWA"   na zebraniu sprawozdawczym. Wysłuchali sprawozdania Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności gospodarczej za rok 2016, które zatwierdzili jednogłośnie. Zebranym przedstawiono także kierunki działań na 2017r. (zadania inwestycyjne, rozwój sieci handlowej). Członkowie Spółdzielni udzielili Zarządowi absolutorium za działalność w 2016r. W spotkaniu uczestniczyła Pani  Halina Rosiak- zastępca Burmistrza Żnina. W swoim przemówieniu doceniła ciężką pracę, którą włożono w wypracowanie marki i troskę, żeby dobra opinia nie traciła na wartości. Podkreśliła dbałość o wizerunek firmy i troskę o pracownika-etykę pracy, wkład w doskonalenie zawodowe kadry; wspomaganie inicjatyw społecznych i współpracę z samorządem lokalnym. Powiedziała też, że na przestrzeni lat widać jak firma się zmienia i rozwija, szuka nowych rozwiązań. O jakości wyrobów świadczą chociażby długie kolejki do stoiska na Paluckich Targach Rolnych.
Te miłe słowa cieszą, że tak właśnie jesteśmy postrzegani a jednocześnie budzą poczucie, że musimy się jeszcze bardziej starać.

                                       

                                                                                

DZIEŃ PIEKARZA I CUKIERNIKA


15 marca w dzień Św.Klemensa swoje święto obchodzą piekarze i cukiernicy. Z tej okazji odwiedziły dziś naszą piekarnię dzieci z Przedszkola U BOBA, które zobaczyły na czym polega praca piekarza i jak wypiekany jest chleb. To dzięki ciężkiej pracy piekarzy, codziennie rano na sklepowe półki trafiają ciepłe bułki, chleb i inne wypieki.

ŻYCZYMY PIEKARZOM I CUKIERNIKOM WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI

           

             

            

                                                                        Grupa TYGRYSKI

TŁUSTY CZWARTEK

23 lutego zapraszamy Klientów do naszych placówek handlowych. W ofercie polecamy pączki

z marmoladą i adwokatem oraz chruściki. Smacznego.

                                                       

SPOTKANIE NOWOROCZNE

7 stycznia Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy SR-H "Rolnik" spotkali się  w Gościńcu Krys.  Przewodniczący Rady oraz Prezes Zarządu życzyli pracownikom szczęścia i sukcesów w życiu zawodowym  i osobistym. Wzniesiono toast lampką szampana i odśpiewano gromkie 100-lat na cześć istnienia i rozwoju firmy (oczywiście na kolejne 100 lat, ponieważ Spółdzielnia obchodziła niedawno jubileusz 110-lecia). Była uroczysta kolacja, ciasto i wspólna zabawa przy muzyce.